ติดต่อเรา / CONTACT US

เบอรโทรศัพท์ / Tel.

055-513600

ที่อยู่ / Address.

99/8 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

แฟกซ์ / Fax.

055513610

Facebook Page

โรงเรียนอนุบาลตาก - Anubantak School

Click

MEP Facebook Page

Mini English Program โรงเรียนอนุบาลตาก

Click

YouTube

Anubantak School

Click

โรงเรียนอนุบาลตาก Anubantak School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1

Latest Posts