นักเรียนที่มีคะแนนสอบ สูงสุด 100 คะแนน ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลตาก

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสอบ สูงสุด 100 คะแนน ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
May be a cartoon of child and text that says 'โัดเรับมนอนูบาลดาก โรงเรียนอนุบาลตาก ANUBANTAK SCHOOL ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอภิญญา เพ็ชรกำแหง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ะถมศึกษาปีที 1/2 ถ (RT) ปีการศึกษา 2563 คะแนนเต็มสูงสุด 100 คะแนน โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก เบอร์โทร 055 513600 เว็บไซต์ www.anubantak.ac.th Facebook โรงเรียนอนุบาลตาก'
May be an image of 1 person

🎊โรงเรียนอนุบาลตากได้รับการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพ เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว 👏👏👏

🎊โรงเรียนอนุบาลตากได้รับการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพ เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว 👏👏👏

No photo description available.