อบรมพัฒนาข้าราชการ ครูและบุคคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลตากจัดอบรมพัฒนาข้าราชการ ครูและบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการ เรียนรู้และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ

โรงเรียนอนุบาลตากจัดอบรมพัฒนาข้าราชการ ครูและบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการ เรียนรู้และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลตาก จัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การ รับสมัครนักเรียน ในปีการศึกษ 2561 ณ กาดนั่งยองคล้องย่าม ริมแม่น้ำปิง เมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ การรับ สมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EMS และ ห้องเรียน MEP รวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรูปแบบของ ความบันเทิง

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561

ตัวแทนคณะครูโรงเรียน อนุบาลตาก เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ในการประกอบพิธีวันครู ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 38 เข้าร่วมในพิธีกว่า 500 คน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้ตระหนักถึง ความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรม สั่งสอนเด็กและเพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยนางสาว จตุพร มหาภาส รองผู้อำนายการฝ่ายบริหารงาน งบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียน อนุบาลตาก เป็นประธานในพิธี ซึ่งกล่าวสารวันเด็ก จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกล่าวถึง การพัฒนากำลัง ของชาติในอนาคต และมอบคำขวัญ วันเด็กประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้าง สรรค์เทคโนโลยี” พร้อมด้วยอวยพร ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตาก อีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการ ณ โรงเรียนอนุบาลตาก

มอบเกียรติบัตร แก่นักกีฬาโรงเรียนอนุบาลตากในการแข่งขันกีฬาจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาโรงเรียนอนุบาลตากในการแข่งขันกีฬาจังหวัดตาก ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการ ณ โรงเรียนอนุบาลตาก