ประชุมครูประจำการ ติดตามนิเทศการเรียนการสอนระยะ ๑ เดือนแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตาก ด้วยมีข้อหารือแนวทางในการ ปฏิบัติหน้าที่ ของคุณครูทั้งครูประจำการ ครูอัตราจ้างและครูต่างชาติ ครูพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามที่ได้นิเทศการเรียนการสอน โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการได้พบปัญหาและสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ปฏิบัติเหมือนกัน และเป็นไปตามนโยบาย จุดเน้น

 

 

ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมพิธีทบทวน คำปฏิญาณตน และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนตากพิทยาคม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตาก ประธานพิธีทบทวน คำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในนามรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1  กล่าวรายงานว่าเนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดตาก ได้จัดงานที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดตาก ทุกระดับ ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือชาวบ้าน และเนตรนารี รวม ๑,๑๖๘ คน ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอบคุณข่าวสารจาก สพป.ตาก เขต 1 คลิกเพื่อรับชมข่าวเพิ่มเติม

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ครูอัตราจ้างประชุมติดตามนิเทศการเรียนการสอนระยะ ๑ เดือนแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตากนำโดยนายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ได้เรียกประชุมครูอัตราจ้าง ติดตามนิเทศการเรียนการสอนระยะ ๑ เดือนแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พูดคุยและติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยให้มุ่งเน้นภาษาไทยเป็นหลัก ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ก – ฮ สระ วรรณยุกต์ เน้นการประดิษฐ์สื่อ ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

 

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ด้วยโรงเรียนอนุบาลตากและคณะครู โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

รายการรับ – จ่ายการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตากได้ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตากครบรอบ ๗๕ ปี ทางโรงเรียนอนุบาลตากได้รวมรวมรายการรับ – จ่าย ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายการรับจ่ายการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตากครบรอบ 75 ปี 24 มิถุนายน 2561 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนอนุบาลตาก หนองหลวง

รายการรับ

 1. โรงเรียนอนุบาล ประจำจังหวัดและโอนเงินผ่านธนาคาร   53,000 บาท

 2. คุณพนิดา จันทร์วิไลนคร   9,000 บาท

 3. ผู้ปกครองนักเรียนครูเก่าศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา   246,464 บาท

 4. เงินบริจาคเพิ่มเติมวันที่ 25 มิถุนายน 2561    1,940 บาท

รวมรายการรับ 310,404 บาท

รายการจ่าย

 1. ค่าเช่าเต็นท์      6,000 บาท

 2. ค่าวงดนตรีแห่ผ้าป่า      5,000 บาท

 3. ค่าดอกไม้ธูปเทียนลูกอมถวายพระ      290 บาท

 4. เทียนโต๊ะหมู่บูชาผ้าสบง      170 บาท

 5. เครื่องดื่มบริการแขก            260 บาท

 6. เครื่องกระยาบวชและเครื่องไหว้เจ้าที่      300 บาท

 7. เครื่องดื่มบริการช่างเครื่องเสียงฝ่ายจัดสถานที่      200 บาท

 8. ป้ายไวนิล      900 บาท

 9. เงินถวายพระเก้ารูปและพระพุทธ      18,200 บาท

 10. ซองน้ำตาล      150 บาท

 11. ค่าเช่าโต๊ะ        1,500 บาท

 12. ค่าถ่ายเอกสาร      3,200 บาท

 13. ถวายวัดมะเขือแจ้และวัดมณีบรรพตวรวิหาร      1,000 บาท

 14. ค่าฎีกาผ้าป่า      12,000 บาท

 15. ค่าชาม   จาน   ตะเกียบ   ช้อนส้อม   3,100 บาท

รวมรายการจ่าย 52,270 บาท

คงเหลือ 310,404-52,270 = 258,134 บาท

หมายเหตุ รายการที่ไม่นำมาคิดค่าใช้จ่าย

ค่าอาหารถวายเพลพระ                                    1,900 บาท

ค่าเครื่องไทยธรรม   19   ชุด                           9,500 บาท


 

ทำบุญงานวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตากครบรอบ ๗๕ ปี

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครอง – ครูโรงเรียน อนุบาลตาก จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลตากครบรอบ ๗๕ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง ระบบน้ำสะอาดพร้อมดื่ม จัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์และพัฒนาอาคาร สถานที่ภายในโรงเรียน ด้วยอานิสงส์แห่งการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ การศึกษาครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ เทอญ

 

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

การวัดและประเมินผลการอ่าน เขียน ของนักเรียนระดับประฐมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขึ้นพื้นฐานได้จัดการวัดและประเมินผลการอ่าน เขียน ของนักเรียนระดับประฐมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อประเมินความสามารถ ในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่าน และการเขียนของนักเรียนต่อไป

 

 

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลตากปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลตากปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนอนุบาลตากหนองหลวง ปีการศึกษา 2561


คลิกที่นี่เพื่อรับชมกิจกรรม

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญงานวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตากครบรอบ ๗๔ ปี

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตากครบรอบ ๗๔ ปี

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ( วันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ )

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนอนุบาลตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 

ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศัทธาได้ที่ครูประจำชั้นหรือบริจาคทรัพย์โดยตรง ณ​ ห้องการเงินโรงเรียนอนุบาลตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 

ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้า ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณ สุขะ พละ มากพูนทรัพย์ทุกประการเทอญ

ผลการแข่งขัน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตากได้มีการจัดการแข่งขันวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อไป