ขอแจ้งเลื่อนงานวิ่ง-อนุบาลมินิมาราธอน

📣📣ขอแจ้งเลื่อนงานวิ่ง📣📣
จากกำหนดเดิม วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
“โดยไม่มีกำหนด”
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19
และความปลอดภัย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทางโรงเรียนอนุบาลตาก ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้
หากมีกำหนดการวิ่ง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 2 เดือน
กำหนดการรับเสื้อวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563
‼ การเข้ารับเสื้อจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

⭐ คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ⭐ ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 📡

ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 📡 ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-19
โรงเรียนอนุบาลตากจัดการเรียนการสอนตามตารางออกอากาศ DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดังต่อไปนี้
ชั้นอนุบาล 1
DLTV 10
ชั้นอนุบาล 2
DLTV 11
ชั้นอนุบาล 3
DLTV 12
ชั้น ป.1
DLTV 1 ออกอากาศ ช่อง สศทท.1 ช่อง 186
ชั้น ป.2
DLTV 2 ออกอากาศ ช่อง สศทท.2 ช่อง 187
ชั้น ป.3
DLTV 3 ออกอากาศ ช่อง สศทท.3 ช่อง 188
ชั้น ป.4
DLTV 4 ออกอากาศ ช่อง สศทท.3 ช่อง 189
ชั้น ป.5
DLTV 5 ออกอากาศ ช่อง สศทท.3 ช่อง 190
ชั้น ป.6
DLTV 6 ออกอากาศ ช่อง สศทท.6 ช่อง 191
ขอให้ผู้ปกครองทุกท่าน เตรียมการรับชมเพื่อจัดการเรียนออนไลน์ ตามตารางสอน
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ตามชั้นเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563

Application DLTV สำหรับการรับชมช่องการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

การใช้งาน Application สำหรับการรับชมการเรียนการสอน

 แอพพลิเคชั่น DLTV สำหรับรับชมช่องของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับบุคคล

ทั่วไป โดยรับชมผ่านสมาร์ทโฟน , แท็ปเลต ภายในแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานเมนู

  -ดูรายการสดแบ่งตามชั้นเรียน DLTV 1-15
  -ตั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อรับชมรายการที่ต้องการได้
  -แชท ไลค์ และแชร์ไปยังโซเซียลมีเดียได้

    ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

1. iOS (version 11.0 ขึ้นไป) ดาวน์โหลดได้ที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV

2. Android (version 4.0 ขึ้นไป) ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play / Play Store พิมพ์คำว่า DLTV

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

วิดีโอการติดตั้ง

ที่มา dltv.ac.th/content/content-detail/10016/1001

โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดี เด็กชาย สิรภพ เจนสิราสุรัชต์ ผลการสอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดี
เด็กชาย สิรภพ เจนสิราสุรัชต์
นักเรียนชั้น EMS 6.1
ผลการสอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์
ได้ 100 คะแนนเต็ม.

คณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมสนับสนุน น้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 คณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมสนับสนุน น้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 270 Pack โดยมีท่านผู้อำนวยการ คุณหมอและพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้รับมอบ โรงเรียนอนุบาลตากขอร่วมเป็นกำลังใจ ขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลตากระดับชั้นอนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นอนุบาล 1

ประกาศรายชื่อ อ.1

ระดับชั้นอนุบาล 2

ประกาศรายชื่อ อ.2

ระดับชั้นอนุบาล 3

ประกาศรายชื่อ อ.3