ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่วงคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์และคนงานทำสวน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตากยาม

โรงเรียนอนุบาลตากถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน