โรงเรียนอนุบาลตาก เข้ารับหน้ากากอนามัย จำนวน 1,700 ชิ้น จากโครงการหน้ากากอนามัย กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางสาวจตุรพร มหาภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เข้ารับหน้ากากอนามัย จำนวน 1,700 ชิ้น จากโครงการหน้ากากอนามัย กระทรวงมหาดไทย สำหรับนักเรียนและบุคลากร ณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลตาก เข้ารับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลตาก คณะครูผู้สอนยุวกาดชาดเข้ารับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2563

Shadow
Slider

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 22  และวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนนำกรวยดอกไม้ไหว้ครูประจำชั้นในห้องของตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

Shadow
Slider

โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2563

โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันระหว่าคร -ผู้ปกครองนักเรีย รวมทั้งรับทราบนโยบายของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษตาก เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนอนุบาลตาก

Shadow
Slider

 

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 โรงเรียนอนุบาลตาก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลตาก โดยมี ดร.เสวก บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ประธานในพิธีประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล คณะครูโรงเรียนอนุบาลตากร่วมลงนามถวายพระพร

Shadow
Slider

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

สพป.ตาก เขต 1 เข้านิเทศก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

Shadow
Slider

เมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สพป.ตาก เขต 1 เข้านิเทศก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563