🎊โรงเรียนอนุบาลตากได้รับการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพ เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว 👏👏👏

🎊โรงเรียนอนุบาลตากได้รับการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพ เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว 👏👏👏

No photo description available.