ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตากขอความร่วมมือนักเรียนบันทึกการเดินทาง (Timeline)

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือนักเรียนบันทึกการเดินทาง (Timeline)
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และประเมินความเสี่ยงโดยให้เจ้าหน้าที่รับรอง
**หมายเหตุ รายละเอียดการส่งเอกสาร ทางครูประจำชั้นจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในไลน์กลุ่มอีกครั้งหนึ่ง
May be an image of one or more people