การประชุมแจ้งการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลตาก

โรงเรียนอนุบาลตาก คณะผู้บริหารและคณะครู เนื่องด้วยต้องการพัฒนา และชี้แจงการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามจุดเน้นและแบบเข้มจึงจัดการประชุมแจ้งการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

 

 

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ EMS Camp ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลตากจัดกิจกรรมค่ายภาษา อังกฤษ EMS Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายพยนต์ – สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานเปิดงาน โดย มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา EMS ๓.๑ และระดับชั้นประถมศึกษา EMS ๔.๑ เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้เข้ารับฟังบรรยายและรับชมศิลปโบราณวัตถุจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติรามคำแหง ตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย พร้อมทั้ง นั่งรถราง ชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กิจกรรมวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตาก คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลตาก
ด้วยในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลตากจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบหน่วยงาน (ถนนมหาดไทยบำรุง)

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน PLC โรงเรียนอนุบาลตาก

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค์ต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบ ของที่ละลึกให้แก่ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลตาก

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต ๑

งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มจตุรมิตร

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

 

คลิกเพื่อเข้าดูเว็บหลัก

มุทิตาคารวะ…กษิณานุสรณ์ คุณครูโรงเรียนอนุบาลตาก

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตาก ได้จัดกิจกรรม “มุทิตาคารวะ…กษิณานุสรณ์” แก่บุคลากรของโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ท่าน คือ คุณครูสุมาลี  สีอ่อน และคุณครูสายทอง  เวียงศิริ  โดยคณะครู นักเรียน บุคลากรได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต มีการแสดงของคณะครูและนักเรียน  ณ หอประชุม ตึกประถมศึกษา ๑

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลตากจัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักเรียนระดับ ชั้นอนุบาล MEP ๒ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ MEP ๑.๑ MEP ๒.๑ และ EMS ๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรม

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนอนุบาลตาก

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนอนุบาลตาก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค์ต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบของที่ละลึกให้แก่ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ชนิดกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ ๑๒ ปี

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตาก นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ชนิดกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ ๑๒ ปี

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม