กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลตาก

วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่ว่า เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ โดยมี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายพยนต์  สืบรอด เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวสาร ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากนั้นมีการแสดงรำและดนตรีสดของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมแจกของขวัญ จากผู้สนับสนุนใจดี

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

 

ขอแสดง ความยินดีแก่ นักเรียนผู้ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน ในมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดพะเยา

วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดง ความยินดีแก่ นักเรียนผู้ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน ในมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดพะเยา ที่ผ่านมา โดยมี ท่านรองผู้อำนวยการ นางปิยะนันท์ ใจแก้ว เป็นประธานมอบ เกียรติบัตรและเงินรางวัล พร้อมกับกล่าวคำอวยพรให้แก่นักเรียน

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2561 โรงเรียนอนุบาลตาก

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันคริสต์มาส นำโดย นางปิยะนันท์ ใจแก้ว รองอำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานเปิดงาน Christmas Day ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง ความสามารถเนื่องในเทศกาล รื่นเริง บรรยากาศการจัดงานมีการแสดงร้องเพลงของนักเรียน MEP ประถม 1 และ MEP ประถม 2 ฝึกโดยทีมครูชาวต่างชาติ และครูไทย บรรยากาศการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน ทำให้เกิดประโยชน์กับการ เรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลตากรับการประเมินห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับปฐมวัย ปีการศุึกษา 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลตากเข้ารับการ ประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนอนุบาลตากจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษของสถานศึกษา ภายใต้การบริหารจัดการ ของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ หลักการและจุดหมายของหลักสูตร และเป็นไปตามนโยบายของรัฐ

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

การติดตาม ตรวจสอบฯ ข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน จาก สพฐ. ได้ดำเนินการเพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงาน ข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก เพื่อติดตามการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในสังกัด ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลตากรับมอบหนังสือบริจาคโดย นายชรินทร์ หาญสืบสาย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการ โรงเรียน รับมอบหนังสือบริจาคโดย นายชรินทร์ หาญสืบสาย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก ได้บริจาคหนังสือ เสริมทักษะการอ่าน สื่อการเรียนรู้ เพลงการเรียนรู้ รวมทั้งเกมเพิ่มทักษะภาษา ทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ทางโรงเรียนขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ รวมทั้งอานิสงส์แห่งการสนับสนุน ในครั้งนี้จงคุ้มครองให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความสมบูรณ์ด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญาในอันที่จะ สร้างสรรค์จรรโลงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp’2018) 15-16 ธันวาคม 2561

โรงเรียนอนุบาลตากได้จัด “โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp’ 2018)” โดยมีนายวินัย  เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาสแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นายพยนต์  สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสบการณ์ กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน กิจกรรม งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน “ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก นางปิยนันท์ ใจแก้ว และ นางสาวจตุรพร มหาภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน กิจกรรม งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน “ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลตาก ใส่บาตร นั่งสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตากพร้อมใจเข้าร่วมใส่บาตร นั่งสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ ด้วยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตาก ในช่วงเช้าจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย โดยพร้อมเพียงกัน และได้จัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขวง ประกอบด้วย ๑.พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ ๒.พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ๓.พระบิดาแห่งฝนหลวง ๔.พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ๕.พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ๖.พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย ๗.พระบิดาแห่งการวิจัยไทย ๘.พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ ๙.พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย