นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ดัชมิลล์ คิดส์ สคูลทัวร์ ปีที่ 11

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ดัชมิลล์ คิดส์ สคูลทัวร์ ปีที่ 11 ภายใต้กิจกรรม “ดัชมิล คิดส์ อร่อยสดชืนพร้อมประโยชน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้จัดกิจกรรมประกวดกระโดดเชือกแสนสนุก สุขภาพดี พร้อมทั้งแจกผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มให้แก่นักเรียน

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

 

31 กรกฎมคม 2562 กิจกรรม “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”

นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ประธานในพิธีเปิดโครงการ “กรกฎาคมเดือนแห่งความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” โดยจัดกิจกรรม “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมมาตรการักษาความปลอดภัย กรอบความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน มีมาต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นปลูกฝัง วินัยให้กับเด็ก ตั้งแต่เยาว์วัย ทางโรงเรียนขอขอบคุณ การสนับสนุนอุปกรณ์เสริมกิจกรรม จาก อบต.น้ำรึม รถตู้จำลองโดยผู้ประกอบการรถตู้ นายตะวัน เมนชัน และ นายสังเวียน เนืองนุ่ม และขอขอบคุณโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

พิธี ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางสาวจตุรพร มหาภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าร่วมพิธี ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งมีกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร และโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” โครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “NN SPORT CUP” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “NN SPORT CUP” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 11 ปี ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากได้เข้าร่วมแข่งขันในนามทีม 7 STAR โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.เด็กขายพลวัต คชรักษ์ ศึกษาอยู่ชั้น ป.3/2

2.เด็กชายภาสพิชญ์ หมู่เพชร  ศึกษาอยู่ชั้น ป.4/3

3.เด็กชายปัญญาวุธ ปราบสงบ  ศึกษาอยู่ชั้น ป.5/2

4.เด็กชายอธิปัตย์ เครือเถื่อน  ศึกษาอยู่ชั้น ป.5/3

5.เด็กชายวรากร ปุญติวานนท์ศึกษาอยู่ชั้น ป.5/5

 

การสัมมนาการใช้ระบบ Virtual School Online 20 กรกฎาคม 2562

นางสาวจตุรพร มหาภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการสัมมนาการใช้ระบบ Virtual School Online พร้อมทั้งผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายกสมาคมผู้บริหารและครูอนุบาลประจำจังหวัด(แห่งประเทศไทย)เป็นประธานเปิดการสัมมนาการใช้ระบบ Virtual School Online ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัท 168Education ผู้พัฒนาระบบ ซึ่งจะเริ่มใช้นำร่องในโรงรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนอนุบาลตากร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตากจัดกิจกรรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

MEP DAY CAMP 2019 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนอนุบาลตากจัดกิจกรรม MEP DAY CAMP 2019 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นางสาวจตุรพร มหาภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักเรียนระดับ ชั้นMEP ประถมศึกษา ๑ – ๓ เข้าร่วมกิจกรรม

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

3 กรกฎาคม 2562 รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด ป้องกันไข้เลือดออก และ ส้วมสุขสันต์

3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลตากร่วม รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด ป้องกันไข้เลือดออก และ ส้วมสุขสันต์ ร่วมขบวนโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และคณะครู  โดยแบ่งเป็นสามขบวน ขบวนแรกคือขบวนส้วมสุขสันต์ เพื่อให้ห้องน้ำในโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่สามารถนำทักษะการใช้และการดูแลรักษาห้องส้วมไปปรับใช้ในที่บ้าน และอื่นๆต่อไปได้อย่างถูกวิธี ขบวนที่สองคือ ขบวนคิดดี   ทำดี ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ให้ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันป้องกันเด็ก ๆ ไม่ให้ติดบุหรี่เพราะการเสพติดบุหรี่เป็นบันไดขั้นแรกที่นำไปสู่การติดยาเสพติดอื่น ๆ และขบวนสุดท้ายคือขบวนใส่ใจวันละนิดพิชิตไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่  1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่รกทึบจนเป็นที่เกาะพักของยุงลาย  2.เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจมีน้ำขังไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ 3.เก็บภาชนะใส่น้ำปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนอนุบาลตากร่วมต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ประจําปี ๒๕๖๒

โรงเรียนอนุบาลตากนำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ได้อ่านสารจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๒ มีความว่า  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน เพื่อนําไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ “สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด” ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ จะต้องมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษาทุกคน ในวันนี้ ที่จะเติบโตเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต พร้อมมีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือเพื่อนที่หลงผิด สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคนได้ ภายใต้คําขวัญ ที่กําหนดคือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สาร นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๒ คลิก