เปิดรับสมัครจองที่เรียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562

รายการแข่งขันระดับชาติ21-23ธันวาคม62-1

กำหนดปฎิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

กำหนดปฎิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

– รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

– รอบสอง ระดับประเทศ สอบแข่งขันในวันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม 2563

– รอบ 3 จัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563

จึงประชาสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ระดับชั้น ป.4-ป.6 ห้องเรียนปกติ(ตามความสมัครใจ)
ห้องเรียนพิเศษขอให้สอบทุกคน

ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/…/1Y5wXHK3lkAFkRG9lKJrhOxgGdN…/view

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กำหนดสอบรอบแรกในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น.

สถานที่สอบ อาคารเรียน ป.1-3 ณ โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก

นำบัตรประจำตัวสอบ ปากกา ดินสอ 2B และยางลบดินสอไปด้วย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด รายชื่อ ห้องสอบ
https://drive.google.com/…/1q-ajIDZWy5B7ExBSW98aLUBpX…/view…

โรงเรียนอนุบาลตากเข้ารับโล่เกียรติยศ VIRTUAL SCHOOL ONLINE ระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางสาวจตุรพร มหาภาส รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากและคณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก เข้ารับโล่เกียรติยศ ในการนำระบบ VIRTUAL SCHOOL ONLINE ไปใช้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางด้านวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับประเทศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันของโรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันของโรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ สพป.ตาก เขต 1, โรงเรียนอนุบาลตาก, โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์, โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า, โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 25 – 27 กันยายน พ.ศ. 2562

คลิก

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลตากนำโดยนายพยนต์ สืบรอด เป็นประธานพิธี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอนุบาลตาก ตำบลน้ำรึม  อำภอเมือง จังหวัดตาก

นักเรียน – ผู้ปกครองร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ในพิธีประธานได้เปิดกรวยดอกไม้และถวาย พานพุ่ม กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมรับชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมกัน

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

8 สิงหาคม 2562 รองผู้อำนวยการและคณะครู เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม

นางสาวจตุรพร มหาภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก และคณะครู เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีใจรักษ์ต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ป่าชุมชนตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองจาก จังหวัดตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม