ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Shadow
Slider

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562
ดร. เสวก บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันวาดภาพ เรื่อง อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาความสมดุลใลก วันงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2562

Shadow
Slider

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครจองที่เรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เปิดรับสมัครจองที่เรียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (EMS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓