ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นอนุบาล 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP)

ระดับชั้นอนุบาล 2

อ.2

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นอนุบาล 1 คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ (EMS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นอนุบาล 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP)

ระดับชั้นอนุบาล 1

อ.1

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นอนุบาล 2 คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ (EMS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน MEP ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน MEP ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดดังนี้

01

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน EMS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน EMS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน EMS ระดับชั้นประถม 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน MEP ระดับชั้นประถม 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่นี่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลตาก

วัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563

โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย ดร.เสวก  บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ สารนายกรัฐมนตรี สารพลเอกประยุทธ์ เพื่อเป็นการเปิดพิธีในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทางโรงเรียนอนุบาลตากมีกิจกรรมการแสดงความสามารถทางดนตรีนาฏศิลป์ ให้ได้รับชม พร้อมทั้งมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่สนับสนุนของขวัญ และขนมสำหรับเด็กๆ มา ณ ที่นี้

Shadow
Slider

 

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

 

 

ประชุมชาวบัวบานโรงเรียนอนุบาลตาก (อดีตครู) เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมงานบัวบาน

Shadow
Slider

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2563

เวลา 09.00 น. อดีตครูโรงเรียนอนุบาลตากเข้าร่วมประชุมชาวบัวบานโรงเรียนอนุบาลตาก เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมบัวบาน ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ดร.เสวก​ บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสองท่าน เข้ามอบกระเช้าปีใหม่

Shadow
Slider

ดร.เสวก​ บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสองท่าน เข้าพบ

ท่านสัมฤทธิ์ ไวเปีย รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตาก

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและท่านอุดร ตันติสุนทร เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญในโอกาสขึ้นปีใหม่

คลิกเพื่อรับชมถาพกิจกรรม

เข้าร่วมแข่งขันในเกมกีฬาระดับภูมิภาค แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 23

Shadow
Slider

วันที่ 4-5 มกราคม 2563

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมแข่งขันในเกมกีฬาระดับภูมิภาค แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 23

การแข่งขัน 3 รายการ
1. คำคม ระดับประถมศึกษา ได้ลำดับที่ 4
2. ซูโดกุ ระดับประถมศึกษา ได้ ลำดับที่ 9 , 21 ,23 ,37 จาก 41 ทีม
3. เอแม็ท ระดับประถมศึกษา ได้ ลำดับที่ 11 , 50 , 52 , 65 , 70 จาก 110 ทีม

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก สำนักงานมาตรฐานการศึกษา เข้าเยี่ยมชมและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตาก รอบที่ 4

Shadow
Slider

วันพฤหัสบดีที่ 2 และวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก สำนักงานมาตรฐานการศึกษา เข้าเยี่ยมชมและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตาก รอบที่ 4

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม