โรงเรียนอนุบาลตากถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน

ขอแจ้งเลื่อนงานวิ่ง-อนุบาลมินิมาราธอน

📣📣ขอแจ้งเลื่อนงานวิ่ง📣📣
จากกำหนดเดิม วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
“โดยไม่มีกำหนด”
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19
และความปลอดภัย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทางโรงเรียนอนุบาลตาก ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้
หากมีกำหนดการวิ่ง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 2 เดือน
กำหนดการรับเสื้อวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563
‼ การเข้ารับเสื้อจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

⭐ คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ⭐ ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 📡

ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 📡 ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-19
โรงเรียนอนุบาลตากจัดการเรียนการสอนตามตารางออกอากาศ DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดังต่อไปนี้
ชั้นอนุบาล 1
DLTV 10
ชั้นอนุบาล 2
DLTV 11
ชั้นอนุบาล 3
DLTV 12
ชั้น ป.1
DLTV 1 ออกอากาศ ช่อง สศทท.1 ช่อง 186
ชั้น ป.2
DLTV 2 ออกอากาศ ช่อง สศทท.2 ช่อง 187
ชั้น ป.3
DLTV 3 ออกอากาศ ช่อง สศทท.3 ช่อง 188
ชั้น ป.4
DLTV 4 ออกอากาศ ช่อง สศทท.3 ช่อง 189
ชั้น ป.5
DLTV 5 ออกอากาศ ช่อง สศทท.3 ช่อง 190
ชั้น ป.6
DLTV 6 ออกอากาศ ช่อง สศทท.6 ช่อง 191
ขอให้ผู้ปกครองทุกท่าน เตรียมการรับชมเพื่อจัดการเรียนออนไลน์ ตามตารางสอน
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ตามชั้นเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563