📣📣ประกาศจากโรงเรียนอนุบาลตาก หากนักเรียนมีผู้ปกครอง หรือญาติที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด

📣📣ประกาศจากโรงเรียนอนุบาลตาก
หากนักเรียนมีผู้ปกครอง หรือญาติที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรืออยู่ในแคมป์คนงานที่สั่งปิดตามประกาศของศบค. โปรดให้ความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารให้กับครูประจำชั้น และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดทั้งนี้เพื่อให้การดูแลการจัดการศึกษาของนักเรียนเป็นไปอย่างปกติและปลอดภัย ขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือค่ะ
หมายเหตุ : นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และผู้ปกครอง/ญาติ ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงกักตัว เฝ้าสังเกตุอาการ ใช้รูปแบบ online / on demand หรือ on hand
พื้นที่เสี่ยงในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงประกอบด้วย
– ต.ยกกระบัตร (อ.สามเงา)
– ต.เชียงทอง (อ.วังเจ้า)
– อ.แม่สอด
– อ.พบพระ
– อ.อุ้มผาง
– ต.วังควง ต.ท่าไม้ (จ.กำแพงเพชร)
พื้นที่เสี่ยงตามประกาศ ศบค. ประกอบด้วย
– กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
May be an image of text