ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ ออนไลน์ (ONLINE) และ ออนดีมานด์ (OnDemand)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ ออนไลน์ (ONLINE) และ ออนดีมานด์ (OnDemand) และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ แล้วจึงจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite (ที่โรงเรียน) ต่อไป
May be an image of 1 person and text
May be an image of text that says 'ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก การเปิดภาคเรียนที่ ประจำปีการศึกษา เืองการงการีพีปะจำกรกทา๒๕ ๒๕๖๔ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพ และระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไนโนยนแ ២๐๑๙ (COVID-๑๙) แะเห็นขอบให้โรเรียนเลืนเลาเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ทoอำ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ก่อนวันที่กำหนดได้นั้น โรงเรียนอนุบาลตาก จึงมีกำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ @ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดการเรียนการสอนในระยะแรก ในรูปแบบ Online/On Demand และเมื่อสถานการณ์เข้า สู่ภาวะปกติ แล้วจึงจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ต่อไป ประกาศ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (นายเสวก บุญประสพ) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก'
No photo description available.