ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 26 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมีตัวแทนผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียน เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลตาก