โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดี เด็กชาย สิรภพ เจนสิราสุรัชต์ ผลการสอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดี
เด็กชาย สิรภพ เจนสิราสุรัชต์
นักเรียนชั้น EMS 6.1
ผลการสอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์
ได้ 100 คะแนนเต็ม.

คณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมสนับสนุน น้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 คณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมสนับสนุน น้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 270 Pack โดยมีท่านผู้อำนวยการ คุณหมอและพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้รับมอบ โรงเรียนอนุบาลตากขอร่วมเป็นกำลังใจ ขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19