โรงเรียนอนุบาลตากประสงค์จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษจำนวน 10 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลตากมีความประสงค์จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอัตราจ้างจำนวน 10 อัตรา ในอัตรละ 9,000-17,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

84331689_2748101585258282_7550947776503218176_o

การทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลตาก

การทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลตาก โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลตาก

Shadow
Slider

การประชุมขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประจำจังหวัด

โรงเรียนอนุบาลตากนำโดย ดร.เสวก บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมนางสาวจตุรพร มหาภาส รองผู้อำนวยการและนางวาสนา บัวงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประจำจังหวัด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

Shadow
Slider