กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลตาก

วัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563

โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย ดร.เสวก  บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ สารนายกรัฐมนตรี สารพลเอกประยุทธ์ เพื่อเป็นการเปิดพิธีในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทางโรงเรียนอนุบาลตากมีกิจกรรมการแสดงความสามารถทางดนตรีนาฏศิลป์ ให้ได้รับชม พร้อมทั้งมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่สนับสนุนของขวัญ และขนมสำหรับเด็กๆ มา ณ ที่นี้

Shadow
Slider

 

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม