การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กำหนดสอบรอบแรกในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น.

สถานที่สอบ อาคารเรียน ป.1-3 ณ โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก

นำบัตรประจำตัวสอบ ปากกา ดินสอ 2B และยางลบดินสอไปด้วย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด รายชื่อ ห้องสอบ
https://drive.google.com/…/1q-ajIDZWy5B7ExBSW98aLUBpX…/view…