กำหนดปฎิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

กำหนดปฎิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

– รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

– รอบสอง ระดับประเทศ สอบแข่งขันในวันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม 2563

– รอบ 3 จัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563

จึงประชาสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ระดับชั้น ป.4-ป.6 ห้องเรียนปกติ(ตามความสมัครใจ)
ห้องเรียนพิเศษขอให้สอบทุกคน

ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/…/1Y5wXHK3lkAFkRG9lKJrhOxgGdN…/view

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กำหนดสอบรอบแรกในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น.

สถานที่สอบ อาคารเรียน ป.1-3 ณ โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก

นำบัตรประจำตัวสอบ ปากกา ดินสอ 2B และยางลบดินสอไปด้วย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด รายชื่อ ห้องสอบ
https://drive.google.com/…/1q-ajIDZWy5B7ExBSW98aLUBpX…/view…