ครูอัตราจ้างประชุมติดตามนิเทศการเรียนการสอนระยะ ๑ เดือนแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตากนำโดยนายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ได้เรียกประชุมครูอัตราจ้าง ติดตามนิเทศการเรียนการสอนระยะ ๑ เดือนแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พูดคุยและติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยให้มุ่งเน้นภาษาไทยเป็นหลัก ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ก – ฮ สระ วรรณยุกต์ เน้นการประดิษฐ์สื่อ ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

 

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม