วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ด้วยโรงเรียนอนุบาลตากและคณะครู โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม