รายการรับ – จ่ายการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตากได้ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตากครบรอบ ๗๕ ปี ทางโรงเรียนอนุบาลตากได้รวมรวมรายการรับ – จ่าย ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายการรับจ่ายการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตากครบรอบ 75 ปี 24 มิถุนายน 2561 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนอนุบาลตาก หนองหลวง

รายการรับ

 1. โรงเรียนอนุบาล ประจำจังหวัดและโอนเงินผ่านธนาคาร   53,000 บาท

 2. คุณพนิดา จันทร์วิไลนคร   9,000 บาท

 3. ผู้ปกครองนักเรียนครูเก่าศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา   246,464 บาท

 4. เงินบริจาคเพิ่มเติมวันที่ 25 มิถุนายน 2561    1,940 บาท

รวมรายการรับ 310,404 บาท

รายการจ่าย

 1. ค่าเช่าเต็นท์      6,000 บาท

 2. ค่าวงดนตรีแห่ผ้าป่า      5,000 บาท

 3. ค่าดอกไม้ธูปเทียนลูกอมถวายพระ      290 บาท

 4. เทียนโต๊ะหมู่บูชาผ้าสบง      170 บาท

 5. เครื่องดื่มบริการแขก            260 บาท

 6. เครื่องกระยาบวชและเครื่องไหว้เจ้าที่      300 บาท

 7. เครื่องดื่มบริการช่างเครื่องเสียงฝ่ายจัดสถานที่      200 บาท

 8. ป้ายไวนิล      900 บาท

 9. เงินถวายพระเก้ารูปและพระพุทธ      18,200 บาท

 10. ซองน้ำตาล      150 บาท

 11. ค่าเช่าโต๊ะ        1,500 บาท

 12. ค่าถ่ายเอกสาร      3,200 บาท

 13. ถวายวัดมะเขือแจ้และวัดมณีบรรพตวรวิหาร      1,000 บาท

 14. ค่าฎีกาผ้าป่า      12,000 บาท

 15. ค่าชาม   จาน   ตะเกียบ   ช้อนส้อม   3,100 บาท

รวมรายการจ่าย 52,270 บาท

คงเหลือ 310,404-52,270 = 258,134 บาท

หมายเหตุ รายการที่ไม่นำมาคิดค่าใช้จ่าย

ค่าอาหารถวายเพลพระ                                    1,900 บาท

ค่าเครื่องไทยธรรม   19   ชุด                           9,500 บาท