ทำบุญงานวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตากครบรอบ ๗๕ ปี

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครอง – ครูโรงเรียน อนุบาลตาก จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลตากครบรอบ ๗๕ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง ระบบน้ำสะอาดพร้อมดื่ม จัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์และพัฒนาอาคาร สถานที่ภายในโรงเรียน ด้วยอานิสงส์แห่งการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ การศึกษาครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ เทอญ

 

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม