พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลตากปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลตากปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนอนุบาลตากหนองหลวง ปีการศึกษา 2561


คลิกที่นี่เพื่อรับชมกิจกรรม