ผลการแข่งขัน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตากได้มีการจัดการแข่งขันวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อไป