มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากในการแข่งขันการประกวด บรรยายธรรมนักเรียน

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก

ในการแข่งขัน

❝ การประกวด บรรยายธรรมนักเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ❞

❝ การแข่งขันการประกวดเนี่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโคกพลู การประกวดกล่าวสุนทรพจน์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ❞

❝ การกล่าวอาราธนาในศาสนพิธี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑

❝ การสวดมนต์สรภัญญะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

โรงเรียนอนุบาลตากขอให้ประสบสุข ความเจริญและรักษาคุณความดีนี้ไว้ตลอดไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม