โรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมกิจกรรมปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2561
ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม