ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุบาลตาก ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เพื่อเสริมสร้างความ สัมพันธ์ระหว่างครู – ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งรับทราบ นโยบายของโรงเรียน การแก้ไขปัญหาทางการจารจร ร่วมกัน

คลิกเพื่อรับชมภาพกิจกรรม