ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร

โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นายพยนต์ สืบรอด ประธานกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร เพื่อหารือ แนวทางการจัดการศึกษาและกิจกรรม การแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑