โรงเรียนอนุบาลตากประชุมจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลตากประชุมจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ ๒๓๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลตากได้ประชุมจัดทำหลักสูตร ๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดการประชุมจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ

 

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม