แก้ไข สถานที่ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น.
แก้ไข สถานที่ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561
================
ระดับชั้น อนุบาล 1-3
ประชุมที่ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนอนุบาลตาก
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-12.00น
================
ระดับชั้น ป.1- ป.3
ประชุมที่ ห้องประชุม อาคารนิติบัญญัติ
อบจ.ตาก
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-12.00น
================
ระดับชั้น ป.4- ป.6
ประชุมที่ ห้องประชุม อาคารนิติบัญญัติ
อบจ.ตาก
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00-16.00น
================

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ขอบคุณค่ะ

หลักสูตรสถานศึกษาอนุบาลตากปรับปรุง 2561

หลักสูตรสถานศึกษาอนุบาลตากปรับปรุง 2561

 “ส่วนที่  1 : ปก ประกาศ คำนำ สารบัญ 2561”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  2MB

“ส่วนที่  2 : บทที่ 1 ส่วนนำ “

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  124 KB

“ส่วนที่  3 : บทที่ 2 โครงสร้างหลักสูตร(18 พ.ค. 61) “

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  223 KB

“ส่วนที่  4 : บทที่ 3 คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด “

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  668 KB

“ส่วนที่  5 : บทที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  128 KB

“ส่วนที่  6 : บทที่ 5 เกณฑ์จบการศึกษา”

ดาวน์โหลดไฟล์    ขนาดไฟล์  119 KB

“ส่วนที่  7 : ภาคผนวก”

➥ คลิกเพื่อดูไฟล์