โรงเรียนอนุบาลตากยินดีต้อนรับครูใหม่จากโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

โรงเรียนอนุบาลตากและคณะครูโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับครูใหม่

“คุณครูจุรีลักษณ์ อินสุยะ”

จากโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สอนรายวิชาคหกรรม

ทางโรงเรียนอนุบาลตากได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม