ประกาศผู้ปกครอง รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561

ทางโรงเรียนอนุบาลตาก ขอความกรุณาผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก

มารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน

ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.30 น.  –  12.00น. 

เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนให้นักเรียนต่อไป

ขอบคุณค่ะ

ประกาศการจัดห้องเรียนของระดับชั้นอนุบาล

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล  3

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่28 มีนาคม หากนักเรียนคนใดยังไม่มีรายชื่อเนื่องจากมาสมัครหลังวันที่ 28 มีนาคมให้มาดูตอนเปิดเทอมค่ะ

ต้อนรับคณะฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลตาก ต้อนรับคณะกรรมการ ฝึกประสบการณ์และคณะฝึกประสบการณ์ นิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตากเขต 1 และเขต 2 โดยณะ กรรมการฝึกประสบการณ์และคณะฝึก ประสบการณ์นิเทศการศึกษา ได้ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของทางโรงเรียน โดยผู็อำนวยการและรองผู้อำนวยการให้ การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม