พิธีมอบเกียรติบัตรให้บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลตาก(ที่เก่า) นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้บัณฑิตย์น้อย นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จำนวน 105 คน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็กและเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม