กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนประชั้นถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอนุบาลตากกำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้าง ความรักความผูกพันต่อกันและแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของโรงเรียน ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไหว้พระพุทธรูป ประจำโรงเรียน ในช่วงเช้า มีกิจกรรมใต้โถงอาคารเรียน ป.1-3 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.. – 11.30 น. โดยตัวแทนนักเรียนที่ตั้งแถว แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ภายในกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วย รอยยิ้ม เสียงหัวเราะร้องไห้ หลากหลายความรู้สึกซึ่งจะ เก็บเป็นความประทับใจของโรงเรียนอนุบาลตากต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมครูประจำเดือน กุมภาพันธ์

โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก จัดประชุมประจำ เดือนกุมภาพันธ์ โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เพื่อชี้แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอน การ แก้ไขและพัฒนาโรงเรียนตามคำร้องของผู้ปกครอง และชี้แจ้งการจัดทำแผนงบประมาณภาคเรียนที่ 2 ใน แต่ละงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม