ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP EMS

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP และ EMS โดยคณะผู้บริหารได้ชี้แนะแนวทางการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป ตามความร่วมมือของผู้ปกครองและ โรงเรียน รวมถึงผู้อำนวยการและรอง ผู้อำนวยการได้ชี้แจ้งนโนบายการบริหาร เงินในโครงการห้องเรียนพิเศษ MER และ EMS ร่วมถึงการชี้แจ้งนโยบาลการพัฒนา ทางด้านวิชาการ และคณะครูที่จะมาทำการ สอน พร้อมสาธิตการสอนให้กลับ ผู้ปกครองได้รับชม อีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน MEP

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก กำหนด รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 เพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าห้องเรียน โครงการพิเศษ MEP ระดับชั้น อนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อ คัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสม สำหรับการพัฒนาด้านภาษา

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม