ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม, ระดับเขต, ระดับภาค จนถึงระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลตากมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติทั้งหมด 17 คน รวม 3 รายการ ซึ่งทุกรายชื่อได้นำความภาคภูมิใจมาให้โรงเรียนอนุบาลตากของเรา โดยได้รับรางวัลเหรียญทองทุกรายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร 1. นายโชคชัย  สุขหัส
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82.2 ทอง 11 1. เด็กชายกวีวัฒน์  บุญครอบ
2. เด็กชายคมชาญ  ภู่เล็ก
3. เด็กหญิงฐินะพร  สอนมัง
4. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
5. เด็กชายณัฐนันท์  เนตรสว่าง
6. เด็กชายธนวัฒน์  เสือสุ่น
7. เด็กชายนิธิศชัย  สุนันต๊ะ
8. เด็กชายปติพัฒน์  หมื่นพระโกฏดี
9. เด็กหญิงปพิชญา  สอนชาวเรือ
10. เด็กชายปุณณ์  ลิ้มประเสริฐ
11. เด็กชายภรัณยู  ตันยา
12. เด็กชายวรภาส  เลี่ยมสกุล
13. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
14. เด็กหญิงศุภนิดา  สอนไว
15. เด็กหญิงสิริมา  ดาบคำ
1. นายโชคชัย  สุขหัส
2. นายพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์
3. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
4. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง 10 1. เด็กชายชยันต์  หนูเล็ก 1. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เปิดบ้านวิชาการ ปฐมวัย

คณะครูโรงเรียนอนุบาลตากได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561ระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลตาก(ตำบลหนองหลวง) เพื่อเป็นวิธีให้ นักเรียนระกับชั้นปฐมวัยได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ของตัวเองในด้านวิชาการ และความถนัดต่างๆ รวมถึงเป็นการ ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP ระดับชั้น อนุบาล 2 ที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา ต่อๆไป เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 

คลิกที่นี่เพิ่มชมภาพกิจกรรม