กิจกรรม Open-House กาดต้าตง

ด้วยโรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนโครงการ ห้องเรียนพิเศษ MEP ประถมศึกษาปีที่ 1 และ ห้องเรียน EMS ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ในปี การศึกษา 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักเรียนและเผยแพร่ผลดารจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตากสู่ชุมชน ณ กาดต้าตง เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพิ่อชมภาพกิจกรรม

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน EMS

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก กำหนดสอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อ สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ  EMS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายชายานักเรียน เข้ารับการทดสอบทั้งหมดจำนวน 48 คน โดยจะ ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 3 มีนาคม 2561 ผู้ปกครองสามารถติดตามประกาศผลได้ที่เวปไซต์ โรงเรียนและบอร์ดหน้าห้องวิชาการ โรงเรียน อนุบาลตากแห่งใหม่ (น้ำรึม)

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน MEP ประจำปีการศึกษา 2561

อนุบาล 2 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

หมายเหตุ : คณะกรรมการคุมสอบ อาจจะเรียกผู้สอบเข้าสอบ 8:30 น. เพื่อให้ผู้สอบมีเวลาในการเขียนชื่อและเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสนามสอบ เวลาประมาณ 8:30 น. จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบ