ดอกบัวเกม ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและ กรีฑาภายในโรงเรียน “ดอกบัวเกม 60” ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาประเภททีม ณ สนาม กีฬาโรงเรียนอนุบาลตาก ตำบลน้ำรึม เพื่อให้นักเรียนได้แสดง ออกซึ่งความสามารถในด้านกีฬา, ความสามัคคี, การมีน้ำใจเป็น นักกีฬา, รู้แพ้รู้ชนะและเข้าใจในกฏกติกาการเล่นกีฬาประเภทนั้นๆ

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม