ค่ายหนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ

โรงเรียนอนุบาลตาก จัด กิจกรรมค่ายหนูน้อยตาม รอยวิถีพุทธ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้ นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะ จากพระอาจารย์ รวมไปถึงจัดกิจกรรมตามฐานต่างๆ เพื่อให้ นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนามากขึ้น โดยมีกิจกรรม ทั้งสิ้น 5 ฐานการเรียนรู้ แตกต่างกันออกไป

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม