มอบเกียรติบัตร แก่นักกีฬาโรงเรียนอนุบาลตากในการแข่งขันกีฬาจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาโรงเรียนอนุบาลตากในการแข่งขันกีฬาจังหวัดตาก ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการ ณ โรงเรียนอนุบาลตาก