กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนประชั้นถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอนุบาลตากกำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้าง ความรักความผูกพันต่อกันและแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของโรงเรียน ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไหว้พระพุทธรูป ประจำโรงเรียน ในช่วงเช้า มีกิจกรรมใต้โถงอาคารเรียน ป.1-3 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.. – 11.30 น. โดยตัวแทนนักเรียนที่ตั้งแถว แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ภายในกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วย รอยยิ้ม เสียงหัวเราะร้องไห้ หลากหลายความรู้สึกซึ่งจะ เก็บเป็นความประทับใจของโรงเรียนอนุบาลตากต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมครูประจำเดือน กุมภาพันธ์

โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก จัดประชุมประจำ เดือนกุมภาพันธ์ โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เพื่อชี้แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอน การ แก้ไขและพัฒนาโรงเรียนตามคำร้องของผู้ปกครอง และชี้แจ้งการจัดทำแผนงบประมาณภาคเรียนที่ 2 ใน แต่ละงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP EMS

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP และ EMS โดยคณะผู้บริหารได้ชี้แนะแนวทางการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป ตามความร่วมมือของผู้ปกครองและ โรงเรียน รวมถึงผู้อำนวยการและรอง ผู้อำนวยการได้ชี้แจ้งนโนบายการบริหาร เงินในโครงการห้องเรียนพิเศษ MER และ EMS ร่วมถึงการชี้แจ้งนโยบาลการพัฒนา ทางด้านวิชาการ และคณะครูที่จะมาทำการ สอน พร้อมสาธิตการสอนให้กลับ ผู้ปกครองได้รับชม อีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน MEP

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก กำหนด รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 เพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าห้องเรียน โครงการพิเศษ MEP ระดับชั้น อนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อ คัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสม สำหรับการพัฒนาด้านภาษา

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม, ระดับเขต, ระดับภาค จนถึงระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลตากมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติทั้งหมด 17 คน รวม 3 รายการ ซึ่งทุกรายชื่อได้นำความภาคภูมิใจมาให้โรงเรียนอนุบาลตากของเรา โดยได้รับรางวัลเหรียญทองทุกรายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร 1. นายโชคชัย  สุขหัส
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82.2 ทอง 11 1. เด็กชายกวีวัฒน์  บุญครอบ
2. เด็กชายคมชาญ  ภู่เล็ก
3. เด็กหญิงฐินะพร  สอนมัง
4. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
5. เด็กชายณัฐนันท์  เนตรสว่าง
6. เด็กชายธนวัฒน์  เสือสุ่น
7. เด็กชายนิธิศชัย  สุนันต๊ะ
8. เด็กชายปติพัฒน์  หมื่นพระโกฏดี
9. เด็กหญิงปพิชญา  สอนชาวเรือ
10. เด็กชายปุณณ์  ลิ้มประเสริฐ
11. เด็กชายภรัณยู  ตันยา
12. เด็กชายวรภาส  เลี่ยมสกุล
13. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
14. เด็กหญิงศุภนิดา  สอนไว
15. เด็กหญิงสิริมา  ดาบคำ
1. นายโชคชัย  สุขหัส
2. นายพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์
3. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
4. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง 10 1. เด็กชายชยันต์  หนูเล็ก 1. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เปิดบ้านวิชาการ ปฐมวัย

คณะครูโรงเรียนอนุบาลตากได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561ระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลตาก(ตำบลหนองหลวง) เพื่อเป็นวิธีให้ นักเรียนระกับชั้นปฐมวัยได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ของตัวเองในด้านวิชาการ และความถนัดต่างๆ รวมถึงเป็นการ ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP ระดับชั้น อนุบาล 2 ที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา ต่อๆไป เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 

คลิกที่นี่เพิ่มชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม Open-House กาดต้าตง

ด้วยโรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนโครงการ ห้องเรียนพิเศษ MEP ประถมศึกษาปีที่ 1 และ ห้องเรียน EMS ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ในปี การศึกษา 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักเรียนและเผยแพร่ผลดารจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตากสู่ชุมชน ณ กาดต้าตง เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพิ่อชมภาพกิจกรรม

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน EMS

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก กำหนดสอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อ สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ  EMS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายชายานักเรียน เข้ารับการทดสอบทั้งหมดจำนวน 48 คน โดยจะ ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 3 มีนาคม 2561 ผู้ปกครองสามารถติดตามประกาศผลได้ที่เวปไซต์ โรงเรียนและบอร์ดหน้าห้องวิชาการ โรงเรียน อนุบาลตากแห่งใหม่ (น้ำรึม)

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน MEP ประจำปีการศึกษา 2561

อนุบาล 2 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

หมายเหตุ : คณะกรรมการคุมสอบ อาจจะเรียกผู้สอบเข้าสอบ 8:30 น. เพื่อให้ผู้สอบมีเวลาในการเขียนชื่อและเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสนามสอบ เวลาประมาณ 8:30 น. จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบ