📣📣ประกาศจากโรงเรียนอนุบาลตาก
หากนักเรียนมีผู้ปกครอง หรือญาติที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรืออยู่ในแคมป์คนงานที่สั่งปิดตามประกาศของศบค. โปรดให้ความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารให้กับครูประจำชั้น และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดทั้งนี้เพื่อให้การดูแลการจัดการศึกษาของนักเรียนเป็นไปอย่างปกติและปลอดภัย ขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือค่ะ
หมายเหตุ : นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และผู้ปกครอง/ญาติ ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงกักตัว เฝ้าสังเกตุอาการ ใช้รูปแบบ online / on demand หรือ on hand
พื้นที่เสี่ยงในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงประกอบด้วย
– ต.ยกกระบัตร (อ.สามเงา)
– ต.เชียงทอง (อ.วังเจ้า)
– อ.แม่สอด
– อ.พบพระ
– อ.อุ้มผาง
– ต.วังควง ต.ท่าไม้ (จ.กำแพงเพชร)
พื้นที่เสี่ยงตามประกาศ ศบค. ประกอบด้วย
– กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
May be an image of text

May be an image of text that says 'กำหนดการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On site สลับกลุ่มนักเรียน 2 กลุ่ม กลุ่มที่มาเรียนกลุ่ม เรียนรูปแบบ On Site (มาเรียนที่โรงเรียน) ส่วนนักเรียนที่กลุ่ม อยู่บ้านให้เรียนในรูปแบบ On Demand หรือ Online โดยสลับกลุ่มมาเรียนวันเว้นวัน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โรงเรียนอนบาลตาก จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ANUBANTAK'

เรื่องล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

MEP CAMP for kindergarten วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562

MEP Day Camp วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

 

ขบวนประชาสัมพันธ์ผ้าป่า วันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตาก ครบรอบ 76 ปี 2562

ปีการศึกษา 2562: การเรียนการสอน MEP&EMS

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตาก ครบรอบ 76 ปี 24 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู 13 มิถุนายน ปีการศึกษา 2562