รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตาก

https://anyflip.com/zitah/sqbe/

เรื่องล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

MEP CAMP for kindergarten วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562

MEP Day Camp วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

 

ขบวนประชาสัมพันธ์ผ้าป่า วันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตาก ครบรอบ 76 ปี 2562

ปีการศึกษา 2562: การเรียนการสอน MEP&EMS

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลตาก ครบรอบ 76 ปี 24 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู 13 มิถุนายน ปีการศึกษา 2562